Reklamacje

W celu złożenia reklamacji prosimy o wypełnienie załączonego pisma i dostarczenie go do naszej firmy:

1. osobiście w siedziby firmy przy ul. Nowy Świat 3
2. faksem na nr 14 688 80 04
3. e-mailowo na adres biuro@tarman.pl