Logowanie przez stronę internetową

Adres: http://mail.twojadomena.pl lub https://hermes.tarman.pl
Nazwa /Login: taka sama jak adres e-mail (np : biuro@twojadomena.pl)
Hasło: hasło podane podczas tworzenia konta

Konfiguracja programu pocztowego

– Nazwa użytkownika/Login: taka sama jak adres e-mail (np : biuro@twojadomena.pl)
– Hasło : hasło podane podczas tworzenia konta
– Należy także zaznaczyć „Serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia

Serwery poczty przychodzącej (POP3/IMAP):
– POP3 (z SSL): mail.twojadomena.pl lub hermes.tarman.pl, port: 995

lub
– IMAP (z SSL): mail.twojadomena.pl lub hermes.tarman.pl, port: 993

Serwery poczty wychodzącej (SMTP):
– SMTP (z SSL): mail.twojadomena.pl lub hermes.tarman.pl, port: 465