Jakie ustawić adresy serwerów DNS

Dzięki DNS nazwa mnemoniczna, np. tarman.pl jest tłumaczona na odpowiadający jej adres IP, czyli 217.117.128.10
Nasi klienci powinni używać następujących serwerów

Podstawowy: 217.117.128.3
Alternatywny: 217.117.128.4

W jaki sposób mam ustawić swój program pocztowy

– Nazwa użytkownika/Login: taka sama jak adres e-mail (np : biuro@twojadomena.pl)
– Hasło : hasło podane podczas tworzenia konta
– Należy także zaznaczyć „Serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia

Serwery poczty przychodzącej (POP3/IMAP):
– POP3 (z SSL): mail.twojadomena.pl lub hermes.tarman.pl, port: 995

lub
– IMAP (z SSL): mail.twojadomena.pl lub hermes.tarman.pl, port: 993

Serwery poczty wychodzącej (SMTP):
– SMTP (z SSL): mail.twojadomena.pl lub hermes.tarman.pl, port: 465

Jakie są limity danych

W naszej sieci nie posiadamy żadnych limitów ściąganych danych. Nasza polityka jakości nie ogranicza klientowi prędkość łącza po przekroczeniu bliżej nieokreślonych ilości danych z sieci.

Czy otrzymam stały adres IP?

Każdemu z naszych klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych przydzielamy stały publiczny adres IP – jest to jeden w ważniejszych parametrów usługi który pozwala w pełni wykorzystać łącze.