Opłaty za połączenia telefoniczne

Rodzaj Netto za 1 minutę Brutto za 1 minutę
Połączenia lokalne 7 gr 9 gr
Połączenia międzymiastowe 10 gr 12 gr
Połączenia komórkowe* 15 gr 18 gr
Połączenia międzynarodowe** 19 gr 23 gr

* połączenia z sieciami telefonii komórkowej wszystkich krajowych operatorów komórkowych
** Kraje Unii Europejskiej, Ameryka Północna, Australia

Opłaty za utrzymanie łącza analogowego

Opłata miesięczna za utrzymanie łącza dla osoby prywatnej – 10 zł netto
Opłata miesięczna za utrzymanie łącza dla firmy – 20 zł netto

Opłaty za łącze PRA

Instalacja – 1500 zł netto
Abonament miesięczny za utrzymanie łącza – 600 zł netto

Zobacz również:
  • Cennik połączeń specjalnych
  • Cennik połączeń międzynarodowych