33-100 Tarnów, ul. Bernardyńska 7

tel. 14 688 90 11

fax. 14 688 90 12

Czynne:   8:00 – 15:00 pn-pt

Kancelaria oferuje:

  • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów
  • prowadzenie ewidencji VAT
  • prowadzenie ewidencji przychodów ryczałtu
  • sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT-y)
  • rozliczenia roczne podatników
  • doradztwo podatkowe
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • rozliczanie ZUS
  • reprezentowanie podatników przed urzędami